• آزمایشی

معرفی برندگان

حسین سلطانی(۱۰۸۴***۰۹۱۳)

پژو پارس

کرمان - سیرجان

مهرزاد شاهرضایی(۹۱۸۰***۰۹۱۲)

پژو پارس

تهران

مسلم آذر (۷۳۶۵***۰۹۱۲)

(5487***0912)

22 تیر 1395

عبدل حسین پور(۵۲۳۵***۰۹۱۷)

لیفان 620

22 تیر 1395

مریم قائد چوکامی(۵۴۸۷***۰۹۱۲)

لیفان 620

24 اردیبهشت 1395

لاهیجان

علیرضا شیر محمدیان(۶۷۳۹***۰۹۱۲)

لیفان 620

24 اردیبهشت 1395

کرج

مهدی بابا رضایی کاشانی(۲۱۵۶***۰۹۱۹)

لیفان X60

3 اردیبهشت 1395

اشتهارد،کرج

علیرضا میردار سلطانی(۲۸۶۴***۰۹۱۲)

لیفان X60

3 اردیبهشت 1395

مرزن آباد،چالوس

فیروزه طیبی ( ۳۳۴۹***۰۹۱۸ )

لیفان X60

27 فروردین ماه 1395

کرمانشاه

شنبه محدیثانی ( ۲۲۷۵***۰۹۱۶ )

لیفان X60

27 فروردین ماه 1395

لرستان

کامران دهقانی ( ۷۸۶۰***۰۹۱۹ )

پژو پارس

27 فروردین ماه 1395

زنجان

خاطره دلفان آذری ( ۸۴۵۸***۰۹۱۱ )

پژو پارس

27 فروردین ماه 1395

مازندران

امید ربیعی ( ۸۰۲۵***۰۹۱۲ )

پژو پارس

25 فروردین ماه 1395

تهران

مسعود پاکرای ( ۳۶۹۴***۰۹۱۸ )

پژو پارس

25 فروردین ماه 1395

کرمانشاه

صدیقه امینیان ( ۹۸۱۵***۰۹۱۲ )

پژو پارس

25 فروردین ماه 1395

تهران

عزیزاله شاملو ( ۶۴۵۰***۰۹۱۲ )

پژو پارس

25 فروردین ماه 1395

تهران

فاطمه کیانی ( ۵۶۷۰***۰۹۱۱ )

پژو پارس

15 فروردین ماه 1395

گیلان

فرهوش بخشی ( ۸۳۹۲***۰۹۱۵ )

پژو پارس

15 فروردین ماه 1395

خراسان رضوی

رحیم قلنجی مسکن ( ۵۰۴۸***۰۹۱۴ )

پژو پارس

15 فروردین ماه 1395

آذربایجان غربی

سعید صیفوری ( ۳۴۴۰***۰۹۱۶ )

پژو پارس

15 فروردین ماه 1395

خوزستان

12